МИСЪЛ НА СЕДМИЦАТА

МИСЪЛ НА СЕДМИЦАТА: " СМЕХЪТ Е СЛЪНЦЕТО, КОЕТО ПРОПЪЖДА ЗИМАТА ОТ ЛИЦЕТО НА ЧОВЕК ."

ВИКТОР ЮГО
ПЕСЕН НА СЕДМИЦАТА:

http//vbox7.if;/play.5796adGdсряда, 23 ноември 2016 г.

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ,обн.-ДВ,БР.75 ОТ 27.09.2016

Няма коментари:

Публикуване на коментар